Ansatte

Daglig leder : Odd Inge Kvernberg – Tlf 952 98 791

Salg kjøretøy : Arild – Tlf 952 98 789 

Salg kjøretøy : Bjørn – Tlf 952 98 792 

Verksted og reklamasjoner : Hans Olav – Tlf 952 98 786

Verksted og reklamasjoner : Alf Ole – Tlf 952 98 787

Butikkansvarlig : Ailin – Tlf 952 98 793

Butikk og delebestilling : Odd Arne – Tlf 952 98 785

Telefon : 4000 7042

E-post :  post@polaris-nordmore.no

Kontaktinformasjon avd Berkåk :


Halvard – Tlf 952 98 788
halvard@polaris-nordmore.no

Gustav – Tlf 952 98 794
gustav@polaris-nordmore.no